หมวดหมู่: การฝึกอบรม

วิทยาลัยการออกแบบภูมิทัศน์

วิทยาลัยการออกแบบภูมิทัศน์

สถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐวิทยาลัยการออกแบบภูมิทัศน์จำนวน 18ที่อยู่: 105568, Moscow, st. Chechulina, d. 88, ตึกโทร. (499) 748-54-83 (สำนักงานรับสมัคร)ความเชี่ยวชาญพิเศษของอาชีวศึกษามัธยมศึกษาตามโครงการฝึกอบรมวิชาชีพ (แผนกหมายเลข 1 อาคารหลัก)-250109 "การจัดสวนและการสร้างภูมิทัศน์", (